Ресертификација ISO9001:2008

Нашата компанија успешно го помина процесот за ресертификација за Систем за квалитет ISO9001:2008. Валидноста на новиот сертификат, издаден од сертификационата куќа кoмpанија BSI е до 14.09.2018. На долниот дел од документот постои линк до страната на BSI каде можете да ја проверите валидноста на сертификатот.

Новоиздадениот сертификат претставува мотив повеќе да го подобриме нашето работење, како и повеќе да обрнеме внимание на барањата на нашите клиенти.

 

Филтрола филтер,

Сите филтери на едно место

AttachmentSize
FS 561392 -2018.pdf678.13 KB

Вкрстени ознаки за Donaldson

Вкрстени ознаки за Filtron

Вкрстени ознаки ALCO