Нови филтери Март 2017

Почитувани,

Ве известуваме за новите филтери усвоени од страна на DONALDSON. Ако сте заинтересирани ве молиме обратете ни се.

1. P954603   COOPERS 5

2. P629560   COOPERS 7

3. P954411   DAF LF 45/55

Вкрстени ознаки за Donaldson

Вкрстени ознаки за Filtron

Вкрстени ознаки ALCO